Aktiviti Pembangunan Penyelidikan

Data Jurnal Berimpak Tinggi & Journal Title List.
1) Melaporkan status tajuk-tajuk jurnal yang mempunyai impak untuk setiap 2 tahun sekali.
2) Memberi senarai tajuk-tajuk jurnal yang berimpak tinggi mengikut permintaan oleh Fakulti.
3) Melaporkan data terkini mengenai jurnal berimpak tinggi kepada AJK Universiti Penyelidikan.
4) Membantu fakulti dalam pemilihan tajuk jurnal yang relevan kepada fakulti dan juga mempunyai impak.
5) Menyemak tajuk-tajuk yang telah dibeli oleh PTAR didalam pengkalan data SCOPUS & ISI Web of Knowledge

0 comments: