Perisian Turnitin di UiTM

By Wednesday, July 10, 2013 , No comments
Turnitin adalah perisian yang memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk membuat padanan teks penulisan dengan teks yang terdapat dalam server Turnitin.  Padanan akan menunjukkan peratus kesamaan dengan teks yang disemak.  Dalam erti kata yang lebih mudah, ia merupakan satu perisian yang digunakan untuk mengesan aktiviti plagiat (plagarism checker).


Oleh yang demikian, penggunaannya sangat relevan bagi pensyarah (untuk pelajar pra siswazah) dan supervisor (untuk pelajar pasca siswazah).   Adalah difahamkan bahawa, setiap Ketua Pengajian Pasca Siswazah (KPPS) di setiap fakulti dipertanggungjawabkan untuk menyebarkan tentang perisian ini kepada setiap pensyarah dan supervisor,  kemudian mereka perlu mendaftar melalui fakulti masing-masing untuk mendapatkan akaun yang sah.Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM tidak menyediakan perkhidmatan perisian Turnitin untuk para pengguna.  Namun demikian, pihak kami sering ditanya adakah mereka boleh mendapatkan perisian ini di perpustakaan.   Setelah mendapat maklumat yang sahih dari IPSis, maka ini adalah beberapa perkara berkaitan perisian ini yang ingin kami kongsikan dengan para pengguna.

Maklumat akaun:
a. Sejumlah akaun untuk perisian Turnitin diperuntukkan untuk pelajar pasca siswazah (Sarjana dan PhD) dan mereka boleh mendapatkannya dari supervisor masing-masing.
b. Sejumlah akaun pula adalah untuk pelajar pra-siswazah (Degree, Diploma) : bermaksud [1 akaun = 1 pensyarah = untuk 30-40 orang pelajar]

Staf yang boleh dihubungi :
a. Untuk bantuan teknikal : sila hubungi, Khairul Ihsan Abdul Aziz, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat : 603-55225435 (Bahagian ICT, IPSis)
b. Untuk para pensyarah : mereka boleh menghubungi Ketua Pengajian Pasca Siswazah (KPPS) di setiap fakulti masing-masing untuk mendaftar.

Latihan Penggunaan Perisian Turnitin dikendalikan oleh :
I. Prof Madya Dr Zuhaina Zakaria, Timbalan Dekan IPSis : 603-55225435
II.Dr Mohammad Nawawi Seroji, Ketua Program Penyelidikan IPSis : 603-55225340 

0 comments: