Waktu Perkhidmatan PTAR bagi bulan Januari 2017

Berikut adalah Notis Waktu Perkhidmatan PTAR bagi bulan Januari 2017

Waktu perkhidmatan ini adalah merangkumi perpustakaan-perpustakaan seperti berikut:
Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR Utama)
Perpustakaan Kejuruteraan TAR (PKEJ)
Perpustakaan Undang-Undang TAR (PUU)
Perpustakaan Sains & Teknologi TAR (PST)
Perpustakaan Alam Bina TAR (PAB)


No comments: