HEBAHAN PANGKALAN DATA ATAS TALIAN (PDAT) PERCUBAAN: InfoSci (IGI Global’s e-resources)


Adalah dimaklumkan bahawa Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM telah mengaktifkan PDAT percubaan iaitu Info-Sci seperti maklumat berikut:

PDAT : InfoSci (IGI Global’s e-resources)
Tempoh percubaan : 7 Disember 2016 - 1 Jun 2017
Pautan : http://ezaccess.library.uitm.edu.my/ - klik pada InfoSci
Jumlah Jurnal yang diberikan akses percubaan: 3,400 e-books, 166 e-journals dan 166 streaming video lectures bagi 11 bidang focus kepada bidang Teknologi &  Sains Maklumat.(seperti dilampiran)

Untuk makluman, jumlah langganan E-book PTAR (One time purchase) sedia ada dalam PDAT ini adalah sebanyak 2,151 Judul.

No comments: