Notis Waktu Perkhidmatan PTAR bagi Bulan Ogos 2018


Berikut adalah Notis Waktu Perkhidmatan PTAR bagi bulan Ogos 2018

Waktu perkhidmatan ini adalah merangkumi perpustakaan-perpustakaan seperti berikut:

Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR Utama)
Perpustakaan Kejuruteraan TAR (PKEJ)
Perpustakaan Undang-Undang TAR (PUU)
Perpustakaan Sains & Teknologi TAR (PST)
Perpustakaan Alam Bina TAR (PAB)

No comments: