Program Pemantapan Perkhidmatan Perpustakaan (4P) 2017


Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam akan menganjurkan Bengkel Pemantapan Perkhidmatan Perpustakaan PUiTM (Bengkel 4P) bagi tahun 2017

 Tarikh   : 6 -7 Mac 2017
Masa     : 9.00 Pagi - 5.00 Petang 
Tempat : Bilik Seminar, Perpustakaan Tun Abdul Razak,Uitm Shah Alam
           
 Objektif kursus ini diadakan bertujuan untuk :-

a) Mengadakan perbincangan secara aktif dan komprehensif yang memberi fokus kepada aspek perkhidmatan rujukan, sirkulasi dan perkhidmatan-perkhidmatan berasaskan IT.
b)  Menyelaraskan beberapa perkara utama yang melibatkan polisi, dasar dan perlaksanaan perkhidmatan perpustakaan.
c)  Menyelaraskan dan memastikan petunjuk prestasi utama (KPI) perkhidmatan PUiTM mencapai sasaran dengan membincangkan beberapa strategi pelaksanaan.
d)  Menyelaras dan membincangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran inisiatif-inisiatif Perancangan Strategik PUiTM Utama yang berkaitan dengan perkhidmatan.

No comments: