Bengkel Pra Pengindeksan Kumpulan Pelaksana

Sukacita dimaklumkan Bahagian Perkhidmatan Akademik telah mengadakan Bengkel Pra Pengindeksan Kumpulan Pelaksana seperti ketetapan berikut: 

Tarikh  : 21 Februari 2017
Masa    : 9.00 pagi 
Tempat: Bilik KKM, Perpustakaan Undang-Undang Tun Abdul Razak

Tujuan utama bengkel ini diadakan adalah untuk memberi tunjuk ajar cara-cara melaksanakan pengindeksan surat khabar dari segi crop artikel carian, simpan ke server dan melakukan pra pengindeksan


No comments: