Academic Training : Scopus and Mendeley

By Wednesday, April 13, 2016

Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Perkhidmatan Akademik, Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) dengan kerjasama Institut Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (IRMI), akan mengadakan training bersama publisher iaitu Elsevier pada tetapan berikut:
                     

Academic Training : Scopus & Mendeley

Tarikh      : 14 April 2016 (Khamis)
Masa        : Sesi Pertama : 9.00 pagi - 1.00 tengahari

                   Sesi Kedua    : 2.00 petang - 5.00 petang
Tempat    : Pusat IT, Perpustakaan Pengurusan Perniagaan Tun Abdul Razak,                       UiTM Shah Alam

Peserta    : 40 orang bagi setiap sesi.Peserta adalah dikalangan pelajar                               pascasiswazah dan penyelidik
Penceramah : Yu Lang (Elsevier)  

 USING SCOPUS AS RESEARCH AND PUBLISHING TOOLS 

1.To focus on all the tasks that Scopus can assist the researcher throughout research and publishing. 
2.To train the researchers in finding sources indexed in Scopus, finding sources in their area/ suitable for them to publish, compare the performance of the shortlisted sources (SJR SNIP) and find the impact of their work/ view their performance (citation alert, h-index

Note 

https://app.box.com/s/h619ppnypuoc8g8nhe8w636ho65kevbd

                 

0 comments: