Booth @ Hari Mesra Pelanggan PTAR 1


Bahagian Perolehan Bahan

Jabatan Pembangunan & Pengurusan Organisasi

Jabatan Pengurusan Journal & Pangkalan Data

Unit Jilid

Jabatan Pengurusan Sistem & Teknologi Maklumat

F-Corp

Emerald 

Jabatan Pengurusan Maklumat

Bahagian Pembangunan Bibliografik & Pemprosesan Teknikal

No comments: