FAQ @ BPA

By Friday, January 02, 2009 No comments
1) Apakah password untuk produk Endnote?
J: Untuk membuka file WINRAR yang mengandungi perisian Endnote, sila hubungi Pegawai di Bahagian Perkhidmatan Akademik untuk pengesahan samada anda pelajar atau staf UiTM

*FAQ sedang dikemaskini*

0 comments: